Сүүлд нэмэгдсэн

ХҮРГЭЛТИЙН НӨХЦӨЛ
Хүргэлтийн захиалга ирсэнээс хойш ажлын 2-3 өдөрт багтаан таньд хүргэгдэнэ.
ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
УБ хот дотор 5000 төгрөгөөр хүргэлт хийгдэнэ. Орон нутгийн унаад тавьж өгч болно.
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ
Хүүхдийн шинжлэх ухаанч байдал, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлж ирээдүйн инжинер, судлаач, эрдэмтэн болоход туслах зорилготой. Бид төслийн хүрээнд шинжлэх ухааны туршилтыг гэртээ хийх боломжтой багцуудыг бэлтгэн худалдаалж байна.

2023 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч

Нүүр
Ангилал
Хямдрал
Профайл